ردیف عنوان موقیعت سایز بنر زمان نمایش قیمت تصویر
1 خراسان رضوی-آگهی ستون چپ صفحه اصلی- ستون چپ 200*130 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
2 خراسان رضوی-بالای جدیدترین اخبار صفحه اصلی-جدیدترین اخبار 90*240 px یک ماه 1/700/000 تومان مشاهده
3 خراسان رضوی-بالای یادداشت صفحه اصلی-بالای یادداشت 90*180 px یک ماه 1/500/000 تومان مشاهده
4 خراسان رضوی-آگهی بالای گفتگو صفحه اصلی-بالای گفتگو 90*180 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
5 خراسان رضوی-لوگو صفحه اصلی-لوگو 60*465 px یک ماه 2/000/000 تومان مشاهده
6 خراسان رضوی-آگهی بالای خبرویژه صفحه اصلی-بالای خبرویژه 90*385 px یک ماه 2/500/000 تومان مشاهده
7 خراسان رضوی-آگهی بالای گزارش صفحه اصلی-بالای گزارش 90*180 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
8 خراسان رضوی-آگهی بالای مقالات صفحه اصلی-بالای مقالات 90*180 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
9 خراسان رضوی-آگهی ستون راست صفحه خبر -ستون راست 200*130 px یک ماه 1/000/000 تومان مشاهده
10 خراسان رضوی-آگهی بالای آخرین اخبار صفحه خبر - بالای آخرین اخبار 90*240 px یک ماه 1/200/000 تومان مشاهده
11 خراسان رضوی-آگهی لوگو صفحه خبر - لوگو 60*465 px 1ماه 1/500/000 تومان مشاهده