تبلیغات چیست ؟ 

علم تبلیغات بخشی از اطلاع رسانی است .  موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها نیز در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنها است. بطور ساده تبلیغ، راهی برای رساندن پیام به مخاطبان مورد نظر تعریف شده است. 

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه باید تبلیغ کنیم تا به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم؟ 

برای اینکه تبلیغ از کارایی و  اثربخشی لازم برخوردار باشد لازم است که فعالیتهای تبلیغاتی بر اساس یک برنامه تبلیغاتی مناسب انجام پذیرند. برنامه تبلیغات به ما کمک می‌کند تا با پیمودن مسیری درست به نتیجه قابل قبول دست یابیم.

موسسه چند منظوره " ماهورا " با ارائه خدمات متنوع و گسترده همگام با مشتری مداری، توانسته با جلب اعتماد شرکت‌های گوناگون، توجه مشتریان ویژه‌ای را به سمت خود جلب کند و بر اساس یک برنامه ریزی منسجم و قوی، کمپین های تبلیغاتی قدرتمندی

با ابزار های روز دنیا طراحی و از طریق یک رسانه مناسب به مخاطب مناسب ارائه نماید. 

اختصاصی دیده شوید