رایانامه:

imahoora@yahoo.com

تلفن و دورنگار:

۰۲۱-۸۸۹۱۵۶۸۱

نشانی ما:

خیابان ولیعصر ، پایین تر از زرتشت ، کوچه روشن ، پلاک 19 ، طبقه چهارم